Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Animated Engines

Om motorer och hur de arbetar. Med hjälp av tydliga animerade bilder ser och förstår man precis hur olika motorer är uppbyggda och fungerar.

Det är en hängiven person som vinnlagt sej om att förklara hur olika motorer är uppbyggda. Här kan du välja mellan allt från en-cylinders, tvåtakts till Sterlingmotorer. Bilderna visar motorerna i genomskärning, Drygt tjugo olika motorer visas på sidan. Ett bra engelskt lexikon kan vara bra att ha till hands för de tekniska begreppen, annars är sidan lättläst, tydlig och klar.