Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

ESA portal

Europeiska Rymdorganisationens arbete. Rikligt med filmer och bilder från rymden

ESA´s uppdrag är planera och genomföra det Europeiska rymdprogrammet. Esa har 15 medlemsstater där bl.a. Sverige deltar. Portalen är mycket omfattande och innehåller bl.a. nationella nyheter på svenska, deras program beskrivs.