Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Rymden

Hietaniemi Friskola i Övertorneo har skapat en hemsida om temat rymden.

Här finns många intressanta länkar om bl.a hur uppstod universum, vårt solsystem, stärnor, Esrange, satelliter, galaxer, svarta hål, astrologi och tideräkning.

Även teman som människan i rymden, att leva på en rymdfärja, människans bild av universum, berömda personer, ftinns det liv i universum?, UFO och rymdraketer beröres.