Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

WWF - Utbildning

Naturväktarna är en utbildningssatsning från Världsnaturfonden och är en hjälp för miljöundervisning för skolelever i åldrarna 10 till 18 år.

Skolklasser från hela landet gör praktiska undersökningar i fält och får upp ögonen för vår natur och hur vi handskas med den. Man kan välja mellan att arbeta med ett eller flera områden: Kust, Sjö & Å, Skog , Eko (närsamhälle) samt Jordbrukslandskapet. Målet med Naturväktarna är att väcka intresse och engagemang för naturen runt omkring oss, inte att få fram vetenskapliga fakta.