Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Rent vatten

Bland miljömålen från Agenda 2030 finns tillgången till rent vatten- att dricka, laga mat, tvätta och göra rent med

Rent vatten

Bilden visar de 17 miljömålen från Agenda 2030 som antogs i miljömötet i Paris.

Rent vatten- det är ett miljömål som vi kommit långt med i Sverige, men hur har vi gjort för att uppnå det vi är vana vid här? Vad behövs för att se till att man har rent vatten i kranen?

Se filmerna:

För ett renare hav

Rent vatten är livsviktigt

Läs om kyrkans arbete för rent vatten

Läs på Livsmedelsverkets sida om dricksvatten

 

Fundera över och skriv om:

Har du egen brunn som du tar ditt vatten från? Hur kan du undersöka om det vattnet är bra?

Hur fungerar reningsverken i Sverige? Vilka metoder använder de för att rena vattnet?

Vilka ämnen kan finnas kvar i vattnet efter det har renats?

Fundera över varför det har kommit larm om bakterier och parasiter i olika kommuner de senaste åren. Vilka anledningar kan finnas till det?