Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Re:Labbet.nu

Roliga och spännande filmade laborationer i fysik och kemi. Studiematerialet fungerar som inspiration men också som kunskapsbas för nyfikna naturvetare.

Re:Labbet.nu

Labbet.nu har funnits på nätet sedan 2007 och under tiden haft över 14 000 unika besökare. Åren har gått och i Re:Labbet.nu har hemsidan gjorts om i WordPress och filmerna lagts upp så att alla webbläsare kan öppna filmerna.

De flesta experimenten i Labbet är gjorda med enkla hjälpmedel. Man behöver inte en avancerad laborationsutrustning för att själv genomföra dem. Om man saknar en labbsal kan man göra flera av experimenten hemma i köket.

Flexlärprojekt 2013

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som 
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.