Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Plastens betydelse för miljön

Temat "Plastens betydelse för miljön" handlar om plastskräpet som flyter iland på våra stränder och som finns i haven över hela världen.

Plastens betydelse för miljön

Titta på bilden- vilka tankar väcker den hos dig?

Se filmerna

Strömmar av plast

Havet av plast

Fjärrvärme från återvunna sopor

och hitta själv en sida på nätet från en miljöorganisation som skriver om plasten i havet. (Kanske Greenpeace, Jordens vänner, mm)

Skriv en text  med följande innehåll:

En beskrivning av problemet med plast i havet och på våra stränder. Du ska förklara för någon som inte känner till detta innan alls. 

Tips till en vanlig människa vad man kan göra för att minska plastanvändningen och även hur man sorterar sopor i hemmet. 

Hur djurs och människors kroppar kan påverkas av mikroplaster de äter.

Skriv några meningar om vilka organisationer som arbetar med att minska problemet, och förklara vad de gör.

Titta på länken:

Havet Nu

och fundera över vad den innehåller. Välj ut något därifrån och berätta om varför du valde ut detta.