Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Östersjöportalen

Östersjöportalens förser dig med klar och mångsidig information om Östersjön, och dessutom aktuell information.

Östersjöportalens har flera huvudmenyer: Ex

Östersjön nu. Vattenstånd, isläget, våghöjd mm.

Alginformation.Följer med algsituationens utveckling: algkartorna, artrapporterna

Information om Östersjön. Basinformation om Östersjön: säregenskaper, arter...

Östersjöportalen upprätthålls av Havsforskningsinstitutet i Finland. En del av materialet produceras även av övriga instanser, exempelvis de regionala miljöcentralerna och Finlands miljöcentral