Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Naturkunskap med dagens möjligheter

Sigtuna folkhögskola utvecklar naturkunskapsutbildningen med IT-stöd

Projektet inventerar vilka möjligheter det finns att berika och förbättra naturkunskapsundervisningen på en folkhögskola med hjälp av olika IT-stöd. Olika dataprogram har testats liksom olika pedagogiska modeller har tillämpats vid undervisningen av allmänna linjens kurser i naturkunskap.