Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Med karpdammen i sIkTe

Jakobsbergs folkhögskola använder IT i tema- och projektarbete i Naturkunskap

Projektet syftade till att utveckla och pröva hemsidor på Internet som redovisningsmetod för folkhögskolan och folkbildningen. Föremålet för temaarbetet är en gammal Karpdamm inom skolans område som restaurerats.