Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Maten i våra liv. Myter och sanning

Maten i våra liv. Myter och sanning. Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt och hur man kritiskt prövar ovetenskapligt grundade påståenden.

Maten i våra liv. Myter och sanning

Vad har maten för roll i din livsstil? Gör du medvetna val när du ska äta? Hur kan du vara säker på vilka råd du ska följa- om du läser några alls?

Titta på materialet Mat på hållbar väg från WWF

 Läs texten på Livsmedelsverket om GMO

 

 

1.Läs olika texter på nätet om livsstil och hälsa och välj ut 10 råd du vill ge till en vuxen människa som vill ha en ekologiskt hållbar livsstil. Skriv ner dem i punktform och ge argument för råden. Försök ge argument  som har naturvetenskapligt stöd.

2.Hitta 3 myter om livsstil,  hälsa och ekologisk hållbara val. Beskriv dem med några meningar och skriv sedan argumenten för att de är osanna.Du kan använda livsmedelsverkets sida för att hitta aktuella argument, de brukar skriva fakta om aktuella nyheter. Skriv också några meningar om varför du tror att en del människor tror på myterna, eller väljer att inte ta reda på om de är sanna.

3.Gå in på sidan

http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/metaller1/arsenik-i-ris/

och sammanställ informationen där till en sida med information som vänder sig till småbarnsföräldrar. Hur ska de göra för att skydda sina barn och samtidigt använda risprodukter? Skriv inte i fråga-svar-form som de har valt att göra.