Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet inom det jordbrukspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring.

Om veterinärfrågor, växter, miljö, vatten, statistikuppgifter och uppgifter om stöd och bidrag. Aktuella frågor kring genteknik, biologisk mångfald, bekämpningsmedel och ekologiskt jordbruk. Möjlighet att ställa frågor finns.