Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Jordklotets mångfald i växt- och djurvärld

Ekosystemen och perspektiv på miljön

Jordklotets mångfald i växt- och djurvärld

 Titta på bilden- vilka tankar väcker den hos dig?

Se filmerna

Biologisk mångfald på två minuter

Miljöhänsyn- ett sätt att bevara biologisk mångfald

Det här behöver du veta om palmolja

Biologisk mångfald- fakta

The mountain forest

och läs:

Fem stora utdöenden, och nu ett sjätte

och hitta själv en källa på nätet (en hemsida) för en organisation eller myndighet som arbetar för att skydda den biologiska mångfalden.

 

Välj ett av dessa områden på jorden:

  • Regnskogen i Indonesien
  • Stilla havet (Pacific Ocean)
  • Kustområden, både hav och strand  i Sverige  
  • Områden nära öknar med låg vattentillgång.
  • Ett valfritt land i världen, kanske ett som du känner till väl

 

Frågor:

Vad innebär biologisk mångfald inom ditt område? Varför är det så viktigt?

Hur påverkar människans livsstil den biologiska mångfalden? Vilka problem uppstår för växter och djur i områden som människan  finns i?

Beskriv vad som gäller för ditt valda område när det gäller biologisk mångfald: Hur ser det ut med mångfalden? Är den tillräcklig? Vilka naturliga orsaker finns det till att det finns många eller få djur- och växtarter i det området? Vilka problem orsakar människan  i ditt område? Hur tror du det kommer att gå i framtiden?

Skriv fem viktiga saker människor ska sluta med för att bevara mångfalden i det område du valt och förklara varför.

Berätta om fem stora massutdöenden vi vet har skett tidigare och varför vi kan säga att den sjätte perioden av massutdöenden sker nu (hur många av jordens arter tror man dör ut nu?)

Skriv några meningar en organisation eller myndighet som arbetar med att minska problemet, och förklara vad de gör.