Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Flora & Faunavård - föreläsningar

Experter talar om vad som krävs för att återskapa ett mångformigt jordbrukslandskap med bibehållen biologisk mångfald. 

Flora & Faunavård - föreläsningar

Föredragen tar upp:
* Hotad mångfald i odlingslandskapet
* Fjärilar i odlingslandskapet
* Om hotade vildbin 
* Levande fäbodkultur i Schweiz
* Strategi för ett rikt odlingslandskap

Föreläsningar från Flora- och faunavårdskonferensen 2018. Inspelat av UR Skola 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet.