Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Biologiska mångfaldens dag är inte bara till för att fira naturen. Det är också en dag som sätter ljuset på en av vår tids stora ödesfrågor.

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Allt om den Biologiska mångfaldsdagen

Sverige har skrivit under konventionen om biologisk mångfald och har i och med det förbundit sig att bevara biologisk mångfald inom landets gränser. Biologiska mångfaldens dag är utlyst av FN:s sekretariat för konventionen om biologisk mångfald och infaller den 22 maj. Syftet är att uppmärksamma bevarandet av naturens mångfald. Mängder med aktiviteter ordnas i Sverige och världen.

Karta med aktiviteter 
Här kan du se vad andra tänker göra och få tips på aktiviteter. Hjälp gärna till genom delta i befintliga evenemang, skapa egna eller sprid information om dagen.

Biologiska mångfaldens dags hemsida

Bakgrund

Ekosystem, naturtyper och naturområden
Ett ekosystem är allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ekosystem kan vara stora och små, till exempel området kring en stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden.
En lärorik sida från Naturhistoriska Riksmuseet.

Naturskyddsföreningen
Biologisk mångfald - en överlevnadsfråga

Material för läraren

En introduktion till Biologisk mångfald av lärare Magnus Ehinger med videogenomgång, 10 min.


Fler lektioner finns på sidan Magnus Ehingers undervisning

Vilket avtryck gör du? Från Världsnaturfonden
Testa och diskutera det ekologiska fotavtrycket

Undervisningsidéer för övningar, fältarbete, experiment och laborationer som passar för grundskola och gymnasium.
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Läs mer -  sajter som värnar om ekologi&miljö

Fältbiologerna

Greenpeace

Jordens vänner

Natursidan

Naturskyddsföreningen

Skydda skogen 

Sist men inte minst

Lyssna på Rebecka Le Moins som med sin poesi sammanfattar vad det hela handlar om

Rebecka Le Moins blev årets miljöhjälte 2017 och är initiativtagare till satsningen på Biologiska mångfaldens dag. Läs hennes tankar här i en intervju i Sveriges Natur