Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Information om materialet- innehåll

Beskrivning av innehållet som kan användas i naturkunskap 1

Information om materialet- innehåll

Det här materialet består av fem teman som handlar om ekologisk hållbarhet. Varje tema har en sida som innehåller filmer, länkar och frågor.  Titta på filmerna som ger perspektiv på temat och fundera över vad du tycker är intressant.

Läs på länkarna du fått och klicka gärna vidare på de sidorna för att hitta de saker som du tycker är intressanta.

Använd frågorna för att skriva eller diskutera mer om perspektiv på ekologisk hållbarhet. 

Innehållet i Naturkunskap som behandlas är:

  • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel om kost och konsumtion samt påverkan på miljön.
  • Teknikens möjligheter och konsekvenser  för biologisk mångfald.  
  • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt och hur man kritiskt prövar ovetenskapligt grundade påståenden.