Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Riksförbundet Svensk Trädgård

På föreningens hemsida finns en hel del för den trädgårdsintresserade, till exempel detaljerade kartor över odlingszoner i Sverige.

Riksförbundet Svensk Trädgård bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök, rådgivning och utformning av lagar och förordningar som kan påverka oss som hemträdgårdsägare. En allt viktigare roll är att bevaka konsumentintressena när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap vi köper.

På sajten hittar man lokala trädgårdsföreningar, kontaktinformation till trädbeskärare, trädgårdsdesigners, trädgårdsrådgivare m.fl. Det finns också kalendarium över kommande mässor, öppna trädgårdsvisningar etc.