Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Linnéherbariet

Linnéherbariet på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm består av ca 4000 herbarieark av vilka flera är typmaterial utvalda av olika experter.

Flera exemplar skänktes av Linné till hans lärjungar och ett stort antal av dessa hamnade så småningom i Kungl. Vetenskapsakademiens samlingar, som senare blev grunden för Naturhistoriska riksmuseet. Ambitionen är att presentationen så småningom skall omfatta bilder av alla arken i Linnésamlingen.