Främmande arter i vår natur

Om främmande arter i vår natur och hur de kan påverka det ekologiska systemet. De arter som rubbar balansen och ställer till problem kallas invasiva. Här kan du läsa mer om aktuell forskning och om hur utbredningen kan stävjas.


Kärrsköldpadda. Foto: Henrik Bingsoe, Nobanis.org

Fakta och bakgrund 

Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningar. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada. Det är svårt att förutse. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter i vår natur. Begreppet invasiva härrör från substantivet invasion.

Arterna som inte är välkomna 
EUs medlemsländer har efter mycket diskussioner enats om 37 växter och djur som ska definieras som "invasiva". I det här avsnittet av Vetenskapsradion kan du läsa om de olika arterna. 
Sveriges Radio juni 2016

Vilka arter handlar det om?

Främmande arter i Sverige - en rapport från Naturvårdsverket. 2016
Många arter som vi i dag betraktar som "naturliga" har en gång förts hit utifrån, med avsikt eller oavsiktligt. Vid avsiktlig införsel har syftet oftast varit att skapa nya möjligheter till jakt, fiske, odling eller husdjursuppfödning.

Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla de 37 arter som listas som invasiva främmande arter. Läs mer i vägledningen från Naturvårdsverket här.

Nobanis är en portal med information om invasiva främmande arter i norra Europa. Faktablad och foton finns. Portalen uppdateras kontinuerligt av representanter för deltagande länder. 

amerikansk hummer

Arter i hav & vatten

Havs- och vattenmyndigheten redovisar de vanligaste främmande arterna i svenska vatten som; amerikansk bäckröding, amerikansk hummer, japanskt jätteostron, gräskarp med flera. Fakta och utbredning

En lista över främmande arter i svenska hav och vatten finns här

Allmänheten är viktigfoto på en jätteloka i ett skogsparti

Bidra med att rapportera in fynd av främmande arter till Artportalen

Tänk på att även växter och fröer kan vara invasiva. Jättelokan är ett sådant exempel.

Länsstyrelsen varnar för dammväxten Sydfyrling/Vattenkrassulan
SVT 6 nov 2016

Mer om arbetet med att stävja främmande arter

Natursidan skriver om att 
Bekämpa lupiner för att hjälpa biologisk mångfald
Maj 2018

Länsstyrelsen förbereder krig mot Skunkkallan,
P4 Örebro

Så ska de båtburna arterna stävjas
Radioprogram från Vetandets värld SR P1 
22 september 2016, 15 min