Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Främmande arter i vår natur

När främmande arter dyker upp i vår natur kan de rubba balansen och ställa till problem i det ekologiska systemet. Det är viktigt att de invasiva arterna bevakas för de kan ställa till med stor skada. Här kan du läsa mer om aktuell forskning och om hur utbredningen kan stävjas. 

Främmande arter i vår natur

Fakta och bakgrund 

Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningar. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter i vår natur. Begreppet invasiva härrör från substantivet invasion.

Arterna som inte är välkomna 
EUs medlemsländer har efter mycket diskussioner enats om 37 växter och djur som ska definieras som "invasiva". I det här avsnittet av Vetenskapsradion kan du läsa om de olika arterna. 
Sveriges Radio juni 2016


Kärrsköldpadda. Foto: Henrik Bingsoe, Nobanis.org

Det är förbjudet att;

byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla de 37 arter som listas som invasiva främmande arter. Läs mer i vägledningen från Naturvårdsverket här.

Vilka arter handlar det om?

Främmande arter i Sverige - en rapport från Naturvårdsverket. 2016
Många arter som vi i dag betraktar som "naturliga" har en gång förts hit utifrån, med avsikt eller oavsiktligt. Vid avsiktlig införsel har syftet oftast varit att skapa nya möjligheter till jakt, fiske, odling eller husdjursuppfödning.

Nobanis är en portal med information om invasiva främmande arter i norra Europa. Faktablad och foton finns. Portalen uppdateras kontinuerligt av representanter för deltagande länder. 

amerikansk hummer

Arter i hav & vatten

Havs- och vattenmyndigheten redovisar de vanligaste främmande arterna i svenska vatten som; amerikansk bäckröding, amerikansk hummer, japanskt jätteostron, gräskarp med flera. Fakta och utbredning

En lista över främmande arter i svenska hav och vatten finns här

Allmänheten är viktig

Bidra med att rapportera in fynd av främmande arter till Artportalen

Tänk på att även växter och fröer kan vara invasiva. Jättelokan är ett sådant exempel.

Miljöövervakning - ett lektionsförslag

En interaktiv lektion om miljöövervakning med hjälp av DNA-analys. Den presenterar en praktisk tillämpning av DNA-teknik. I lektionen ingår filmer, interaktiva övningar, laborationer och diskussioner, allt samlat i ett pedagogiskt webbflöde där eleverna arbetar i sin egen takt.

Syftet med lektionen Uppdrag Miljöövervakning är att visa en praktisk tillämpning av DNA-teknik. Det öppnar också upp för resonemang kring biologisk mångfald och miljövård. En förhoppning är att materialet ska väcka intresse och nyfikenhet för yrken där miljöövervakning ingår.
Naturhistoriska riksmuseet.

Mer om arbetet med att stävja främmande arter

Främmande arter knackar på - kan slå ut inhemska djur och växter. SVT 16 oktober 2018.

Natursidan skriver om att 
Bekämpa lupiner för att hjälpa biologisk mångfald
 Maj 2018

Invasiv krabba har fått fäste i Sverige.
Arten har lett till en drastisk minskning av antalet musslor och snäckor på andra sidan Östersjön. Nu har den etablerat sig på Hästö i Karlskrona.
P4 Kristianstad, augusti 2018