Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

ArtDatabanken

Faktarik med detaljrika foton som gör identifieringen både inspirerande och lärorik. ArtDatabanken är Sveriges kunskapscentrum för arter och naturtyper.

ArtDatabanken har Sveriges största rapportsystem för artobservationer - Artportalen. I Artportalen kan du både rapportera och söka efter artobservationer.