Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Artportalen.se

Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter. Rapportör blir den som så önskar och bestämmer själv vad som skall rapporteras.

Fynden är fria att utnyttja för alla, allmänhet, forskare, organisationer med flera. Alla fynd publiceras först och kvalitétsgranskas i efterhand av ansvariga inom respektive ideell förening. 

Till din hjälp finns Artbestämning

och för den vetgirige finns till vänster på sidan Släktträd och Artnycklar