Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Naturkunskap

Visar 15 av 71 träffar på Naturkunskap

Sortera på:
 1. Artikel

  Biologiska mångfaldens dag 22 maj

  Biologiska mångfaldens dag är inte bara till för att fira naturen. Det är också en dag som sätter ljuset på hur vi kan arbeta med klimatfrågan på ett konstruktivt sätt.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-05-31 Skapad:2018-04-08
 2. Webbsida

  Artportalen.se

  Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter. Rapportör blir den som så önskar och bestämmer själv vad som skall rapporteras.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-05-23 Skapad:2004-04-15
 3. Webbsida

  Fråga SLU

  Du får kunniga svar på dina frågor om ekologi, natur, skog och träd.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-03-19 Skapad:2015-03-11
 4. Webbsida

  Föreläsningar om Flora & Faunavård

  Experter talar om vad som krävs för att återskapa ett mångformigt jordbrukslandskap med bibehållen biologisk mångfald. 

  Källa:

  Uppdaterad:2019-01-20 Skapad:2019-01-20
 5. Artikel

  Främmande arter i vår natur

  Om främmande arter i vår natur och hur de kan påverka det ekologiska systemet. De arter som rubbar balansen och ställer till problem kallas invasiva. Här kan du läsa mer om aktuell forskning och om hur utbredningen kan stävjas.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-11-19 Skapad:2016-10-06
 6. Artikel

  Svampdax

  Lagom med både regn och sol är bra för svampen och därmed svampplockaren. Tack vare nätet kan man nu se hur svamptillgången är på din ort. Vi har samlat på lockande och aktuellt om delikatessen i skogen.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2018-10-26 Skapad:2009-08-18
 7. Webbsida

  Svampguiden - allt om svamp

  Det mesta du kan behöva veta om svamp i svensk skog.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-10-23 Skapad:2009-08-18
 8. Webbsida

  Naturportalen

  Identifiera rätt blomma, fågel osv genom att välja färg, biotop, eller årstid.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-09-10 Skapad:2018-09-10
 9. Webbsida

  Den virtuella floran

  En stort botaniskt uppslagsverk med många sökmöjligheter

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2001-03-24
 10. Webbsida

  Bilder ur Nordens Flora

  Bilder ur Nordens Flora" skriven av C. A. M. Lindman. Verket består av 3 band med beskrivningar och planscher av drygt 650 växter.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2003-04-22
 11. Webbsida

  Information om giftsvampar på 24 olika språk

  Information om giftiga svampar på 29 olika språk

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2011-08-24
 12. Webbsida

  Sveriges Pomologiska Sällskap

  Sveriges Pomologiska Sällskap har som sitt syfte att: - Värna om mångfalden av svenska bär- och fruktsorter. - Hjälpa till att utveckla odlingen och användningen av frukt och bär i Sverige.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2006-10-13
 13. Webbsida

  SKUD - Svensk kulturväxtdatabas

  SKUD är ett referensverktyg för svenska kulturväxters vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn SKUD innehåller också uppgifter om växternas naturliga utbredning, användning och livsform.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2005-04-08
 14. Webbsida

  Linnéherbariet

  Linnéherbariet på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm består av ca 4000 herbarieark av vilka flera är typmaterial utvalda av olika experter.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2004-02-26
 15. Webbsida

  Riksförbundet Svensk Trädgård

  På föreningens hemsida finns en hel del för den trädgårdsintresserade, till exempel detaljerade kartor över odlingszoner i Sverige.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2006-03-30