Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Utsläpp i siffror

Uppgifter om utsläppen från de 1200 största svenska företagen med en eller flera miljöfarliga verksamheter. Med hjälp av symboler hittar du snabbt i Naturvårdsverkets register Utsläpp i siffror.


Bakgrunden till statistiken går tillbaka till Århuskonventionen, vilken föreskriver att allmänheten ska ha tillgång till information om miljöfarliga utsläpp för att kunna delta i beslutsprocessen.

Webbplatsen är lätt att använda, man kan se var de miljöfarliga anläggningarna ligger, vilka ämnen de släpper ut, hur mycket de släpper ut och dessutom få viss information om de olika ämnena.

Sidan finns även i en  engelsk version.