Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Miljötemavecka – ett sätt att arbeta med Agenda 2030

Västerbergs folkhögskola har i två år anordnat en temavecka kring miljö och hållbarhet. Genom många olika aktiviteter och studiebesök har alla på skolan involverats i frågorna. 2019 var fokus på temaveckan klimatförändringar med inriktning på hur vi kan stoppa uppvärmningen.

Arbete i temagrupper

”Vi jobbade i temagrupper hela veckan” berättar Karin Gustavsson, lärare på Västerbergs folkhögskola. ”Deltagarna fick välja mellan åtta teman och delades in i grupper på mellan 10-25 personer. Temana var odling, mat, plast, kläder, konsumtion, skog, hudvård och kultur.

Alla grupper arbetade både med teori och praktik. Teoridelen handlade om hur deras valda tema påverkar klimatet och hur vi/skolan/staten/samhället/världen kan ställa om. Ett exempel var en kulturgrupp som arbetade med hur man kan göra människor mer förändringsbenägna.

"Temana hade vi tagit fram gemensamt med lärarna", berättar Karin Gustavsson. "Alla lärare deltog hela veckan och ansvarade tre och tre för ett tema. Vi hade avsatt två gemensamma planeringsdagar för lärarna, då deltagarna var lediga".

Två exempel på teman: 

Arbetet under veckan

Vad gjorde grupperna under veckan? De arbetade med odlingar inomhus och utomhus, klimatsmart mat, utställningar, klädbytardag/loppis, testade ekologiska fotavtryck och beräknade klimatpåverkan från sin mat, sin konsumtion, sina resor, klimatvänliga hudvårdsprodukter. Kulturgruppen gjorde en musikal om förändring.

Under veckan hade skolan också besök av SMHI som föreläste om klimat.

På fredagen ”redovisades” veckan, genom att deltagarna gick runt till alla temastationer indelade i tvärgrupper. På Öppet-hus-dagen fanns redovisningarna tillgängliga för besökarna.
 
Veckan avslutades med Öppet hus som i år hade tema klimat. Dagen utgick från temagrupperna istället för kurserna.

Lärarnas filmer om de olika temana

Inför temaveckan gjorde lärarna varsin film för att bjuda in deltagarna till respektive temagrupp. Här är filmerna:

Trä och skog

Plast

Odling

Musikkollage

Mat

Konsumtion

Hudvård

Karin Gustavsson berättar att både personal och deltagare var väldigt nöjda med veckan:
"En av behållningarna var att få vara i blandade grupper och jobba tillsammans med deltagare på de andra kurserna under hela veckan."

Två citat från lärarnas utvärdering: 

"Roligt och intressant att titta på klimatpåverkan utifrån olika teman. Att det sedan gick att utveckla till ännu fler perspektiv inom temagrupperna var också spännande (t.ex. skog och jämförelsen mellan olika länder). En längre sammanhängande tid är bra så att det finns utrymme för fördjupning. Kul att ta tillvara deltagares kunskaper och att de får glänsa i en miljö där de kanske inte är så vana att göra det."
”Bra att de studerande hade flera grupper att välja mellan. Roligt att samarbeta med andra lärare. Kul att arbeta med en grupp som bestod av studerande från olika klasser. Bra att vi hade planeringstid på schemat. Fantastiskt bra att få ta del av samtliga gruppers otroliga arbete. I stort sett en superbra vecka!