Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Permakultur, odling och hållbar design

På denna sida kan du ta del av länkar, en presentation, filmer och en artikel som kort förklarar begreppet permakultur samt visar exempel på permakulturprojekt och hållbar design.

Permakultur, odling och hållbar design

Det här materialet lyfter grunderna i permakultur som ämne och filosofi, samt ger exempel på vad permakultur och resurseffektivt tänkande kan innebära i större skala i samhället. Många av exemplen rör odling, som också är den aktivitet som permakultur ofta förknippas med.  

Materialet kan användas som en introduktion till hur vi kan tänka mer i cirkulära termer i vår resursanvändning, alltifrån då vi producerrar varor eller mat. Materialet ger också exempel på hur månniskor själva kan ta ansvar för matproduktion i mer lokal o småskalig skala.