Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Miljömärkningar

Svanen, Bra Miljöval och EU Blomman är några av de oberoende miljömärken som finns. De bygger på en helhetssyn av produktens miljöbelastning vid både tillverkning och användning. Produkter med dessa märkningar ska också vara bättre ur miljösynpunkt än andra produkter inom samma område.

Några av de vanligaste oberoende märkningarna du som konsument kan möta finner du i Märkningsguiden