Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Klimatet och frågorna vi har

En sida med bakgrund, översikter och fördjupning för dig som vill komma ikapp i klimatfrågan. Här finns också Agenda 2030 som är Folkhögskolornas temasida kring arbetet för en globalt hållbar utveckling.

Klimatet och frågorna vi har

Bakgrundsfakta

SMHI - Klimat. Vårt svenska väderinstitut har en särskild klimatsektion med många upplysande sidor om klimatet. Förutom nyheterna på första sidan finns block om: Lär mer om klimat, framtidens klimat och klimatanpassning.

Klimat - Sveriges Radios rapportering om klimatförändringarna och det globala arbetet för att minska dessa.

Svar på några av våra vanligaste frågor om klimatet

Naturskyddsföreningens sidor med granskade fakta: För kompisen med klimatdepp: Bota klimatångesten i 9 steg

Åtta svar på tal om klimatet

Från folkbildningen


Agenda 2030. En temasida om globalt hållbar utveckling, både i Sverige och i världen. Temasidan har studiematerial som kan inspirera och underlätta folkhögskolornas arbete med hållbarhetsfrågor i teori och praktik.

Den hållbara verktygslådan
Pedagogiska verktyg för lärande om hållbar utveckling

FNs klimatavtal i Paris 2015

Målet var att komma fram till ett nytt bindande klimatavtal där alla världens länder skulle bidra till att minska eller åtminstone bromsa utsläppen av växthusgaser.

Till grund för diskussionerna låg FN:s klimatpanels tre rapporter. 

Kort info om den internationella klimatpanelen - IPCC
från SMHI

Sverige

Våra miljömål Fakta och information om miljömålen och miljömålsarbetet, länkar till ansvariga myndigheter och andra viktiga aktörer. Här finns också länkar till dokument i fulltext som berör miljömålsarbetet: rapporter, propositioner och informationsmaterial. Naturvårdsverket.

Så mår miljön. Fakta och statistik från Naturvårdsverket.

Fördjupning

Animerad radio - vetenskapsradion ritar och förklarar i
Sveriges Radios Klotet som också har radioinslag, frågelåda och länkar

Vad betyder orden?

Energifallets ordlista. Grundläggande ord och begrepp förklaras på ett enkelt sätt.

Gräv djupare - vetenskapliga rapporter & artiklar

Mer om klimatförändringar 
Sammanställning och aktuell forskning. Från SMHI

DOAJ - Directory of Open Access Journals
Här kan du leta efter artiklar i fria kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter. Omfattar alla ämnen och många språk. Bocka i Articles när du söker efter artiklar.