Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Gröna bilister

Gröna bilister vill ha en miljöanpassad utveckling av trafiken och påverkar bilindustrin, transportnäringen, myndigheter och politiker via rapporter, uppvaktningar och skrivelser.

Föreningens verksamhet har de senaste åren koncentrerats till granskningar av landets kommuner vad gäller miljöbilssituationen, en årlig sammanställning av årets Miljöbästa bilar, starthjälp till bilpooler och svarstjänst för allmänhet och organisationer (Frågelådan)