En bok, en författare : Magnus P Wåhlin

I "En annan värld är möjlig" belyser skolprästen Magnus P. Wåhlin de påfrestningar som jordens ekosystem utsätts för. Genom att granska centrala kristna begrepp och göra upp med traditioner och bibeltolkningar försöker han hitta ett svar på hur enskilda personer och världens kyrkor kan bidra till en mer hållbar utveckling. Vilka storpolitiska beslut krävs? Vilken pådrivande roll borde Svenska kyrkan spela? Magnus P. Wåhlin intervjuas av Birger Schlaug.

Klicka här för att komma till programmet