Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Hållbart liv

Här får du tips om olika resursbesparande åtgärder. I de allra flesta fall är det både miljövänligt och ekonomiskt att snåla med resurserna på jorden.

Hållbart liv