Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Planetens gränser

 

Presentation av modellen för planetära gränser

 

Enligt forskarna vid Stockholm Resilience Centre (SRC) och Stockholm Environment Institute (SEI) befinner vi oss nu i en ny geologisk era - antropocen. Den känetecknas av att mänsklig aktivitet spelar en central roll för planetens fysiska utveckling när det gäller mark, vatten, väder, vind och biologisk mångfald. För att visa och kunna mäta detta har man skapat en modell för planetära gränser med nio variabler. Dessa gränser får inte överkskridas om vi vill undvika risken av så kallade "tipping points", dramatiska förändringar som inte går att återställa.

Susanne Hedman presenterar här den modell som först publicerades 2009 med dess olika variabler och mätresultat.  

I januari 2015 kom en uppdatering av modellen

Presentationen är drygt fem minuter