Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Medborgarutredningen - seminarieserie hösten 2015-våren 2016

Är du också oroad av FN:s klimatpanels rapporter? Är du också bekymrad över att världen tycks ånga på som förut, som om inte rapporterna fanns?

Är du rentav förtvivlad vid tanke på alla barnbarns framtid? Tycker du också att politikerna verkar handlingsförlamade i stället för att räcka oss de verktyg samhället behöver? De tror kanske inte vi vanliga människor bryr oss…

Klimataktion och ABF Stockholm genomförde under hösten 2015 och våren 2016 en seminarieserie med fördjupande studiecirklar. Detta ska utmynna i en rapport att överlämnas till politiker, medier, marknadsaktörer, forskare.

Nedanstående länk går till de filmade seminarier som Medborgarutredningen presenterar på nätet.