Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Avlopp - Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets information om avlopp och avloppsvatten från sidan Så mår miljön.

Innan avloppsvatten får släppas ut måste det enligt gällande lag tas om hand och renas. I annat fall kan de föroreningar och smittämnen som finns i avloppsvattnet påverka miljön eller människors hälsa negativt. Om miljön, försurning, våtmarker och farliga ämnen i havet