Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Miljö

Visar 15 av 50 träffar på Miljö

Sortera på:
 1. Artikel

  Källa:

  Uppdaterad:2019-08-19 Skapad:2019-08-19
 2. Artikel

  FN-rollspel på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

  På Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg har de arbetat med FN-rollspel om de globala målen för hållbar utveckling.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-06-25 Skapad:2019-06-25
 3. Artikel

  Kontinuitet och medvetandegörande om miljö på Ölands folkhögskola

  Genom att ha som mål att höja medvetenheten hos alla på skolan och att jobba med kontinuitet har Ölands folkhögskola lyckats med ett arbetssätt där de globala målen får genomslag i all verksamhet.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-05-28 Skapad:2019-05-28
 4. Artikel

  Temavecka Västerberg Agenda 2030

  Västerbergs folkhögskola har i två år anordnat en temavecka kring miljö och hållbarhet. Genom många olika aktiviteter och studiebesök har alla på skolan involverats i frågorna. 2019 var fokus på temaveckan klimatförändringar med inriktning på hur vi kan stoppa uppvärmningen.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-05-10 Skapad:2019-04-29
 5. Artikel

  Earth Hour 2019

  Lördag 30 mars skickar vi en visuell signal jorden runt när vi släcker ner en timma mellan 20.30 - 21.30. 

  Källa:

  Uppdaterad:2019-03-28 Skapad:2019-03-28
 6. Artikel

  Klimatet och frågorna vi har

  Bakgrund, översikter och fördjupning för dig som vill komma ikapp i klimatfrågan.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-12 Skapad:2015-11-25
 7. Webbsida

  De nya hållbarhetsmålen

  Detta är de globala målen för en hållbar utveckling och gäller fram till 2030.

  Taggar:

  Uppdaterad:2018-12-17 Skapad:2015-09-30
 8. Video

  Planetens gränser

  Presentation av modellen för planetära gränser

  Uppdaterad:2018-05-05 Skapad:2015-02-05
 9. Webbsida

  Gröna bilister

  Gröna bilister vill ha en miljöanpassad utveckling av trafiken och påverkar bilindustrin, transportnäringen, myndigheter och politiker via rapporter, uppvaktningar och skrivelser.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-04-10 Skapad:2008-06-12
 10. Webbsida

  Stockholm Resilience Center

  Ett center för forskning om global hållbarhet. Nyheter och rapporter.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-11-27 Skapad:2017-11-27
 11. Webbsida

  Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, MISTRA,

  Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning av miljöstrategisk betydelse för en god livsmiljö.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-06 Skapad:2003-11-18
 12. Webbsida

  Sopor.nu

  Svarar på alla dina frågor om avfall, varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-07 Skapad:2004-11-17
 13. Webbsida

  Regeringen - Miljö och klimat

  Målen med miljöarbetet syns i statens budget. På sidan hittar du också ansvariga ministrar, rättsdokument, myndigheter, remisser och senaste nytt.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-06-07 Skapad:2017-06-07
 14. Webbsida

  Ozonskiktet, allmän information.

  Här beskrivs ozonskiktet allmänt, hur det ser ut i dagsläget, vad som händer i framtiden och vad ett förtunnat ozonskikt innebär.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-07 Skapad:2004-02-11
 15. Webbsida

  Avlopp - Naturvårdsverket

  Naturvårdsverkets information om avlopp och avloppsvatten från sidan Så mår miljön.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-07 Skapad:2008-12-17