Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Världsvattendagen 22 mars

Varje dag använder svenskar i genomsnitt 160 liter vatten per person. På många andra platser på jorden får man nöja sig med endast 10 liter vatten per person och dag.

Världsvattendagen 22 mars

V Å R T  V A T T E N

Större delen av jorden är täckt av vatten. Världshavet upptar 70,8 procent av jordens yta. Därför brukar man kalla jorden för "den blå planeten" eftersom den ser övervägande blå ut från rymden
Lätta fakta om vatten från SO-rummet

I Sverige finns nära 100 000 sjöar som är större än en hektar, alltså 100x100 meter. Tillsammans upptar sjöarna drygt 40 000 km² och utgör totalt cirka nio procent av landets yta.
Sveriges sjöar. Text från SMHI som har massor av faktablad för den som vill veta mer.

I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan år 2006. Att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem till unga är huvudmålet med Världsvattendagen.

Aktuell forskning med goda exempel

Svenska mikroalger producerar biobränsle medan de renar vatten
Forskning.se

Återställande av vattendrag i Lögdeälven
Sveriges Miljömål 

Lektionstips i naturen

Vad du kan göra för vattnet
Enkla saker för att göra något åt ditt lokala vatten
Naturskyddsföreningen  

Mark och vatten - enkla laborationer. Längre ned på sidan finns tips för dig som jobbar med äldre elever. Du hittar mer material om du söker på vatten eller tittar under Resurser på första sidan.
Från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik 

Fördjupning

Havs- och Vattenmyndigheten - HaV
En mängd miljödata och statistik gällande fiske, både yrkesfiske och fritidsfiske, samt för havs- och vattenmiljön.

World Lake Database - ILEC
Sök på land och när du hittat din sjö får du info om 

Foto: JP Martyn84