Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Åska och åskskydd

Hur uppstår egentligen åska och blixtnedslag och vilka följder kan de få? Vad är en klotblixt och hur fungerar blixtdetektering?

Detta kan du ta reda på, på Uppsala universitets innehållsrika sida om åska och åskskydd. Du kan även läsa om hur du skyddar dig mot åska i olika situationer.