Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Webbmatte.se

Ett stödmaterial för undervisningen i matematik åk 6 - 9 och gymnasieskolans kurs Matematik A.

Materialet består av texter, filmer och övningar.
För åk 6 - 9 finns materialet på följande språk; svenska, arabiska, persiska, ryska, somaliska och spanska. Matematik A finns på svenska, arabiska och somaliska.

www.webbmatte.se har tagits fram av Stockholms stad som en del i stadens satsning på att stärka elevernas förståelse och intresse för matematiken. Materialet innebär en möjlighet för flerspråkiga elever att i sitt lärande utnyttja såväl svenska språket som sitt modersmål. För elever med svenska som modersmål innebär materialet möjlighet att på egen hand studera olika moment.