Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vestergaards Matematiska sidor.

Matematik för gymnasiet och för matematikintresserade.

Erik Vestergaard har gjort en dansk sida med olika matematiska teman.

Exempel på ämnen:

Pythagoras' sætning
Tycho Brahes regnemester
John Napier og logaritmerne
Henry Briggs og titalslogaritmen
Hvordan regner en lommeregner?
Sfærisk geometri
Astronomisk navigation
Storcirkelsejlads
Perspektivtegning på computeren 

Även ett stort antal Opgaver & projekter i matematik.