Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Pi-dagen

Den 14/3 firas Pi-dagen världen över. Talet π approximeras vanligtvis till 3.14 och i USA, som är tongivande, skrivs datum på formen 3/14. Därför har just den 14:e mars valts för att uppmärksamma talet π. Många matematiker firar skämtsamt dagen med att äta pizza & paj (engelskans "pie" uttalas på samma sätt som π).

Pi-dagen

Pi anger omkrets, area och volym 

Lekfulla lektionstips
bland annat hur du kan använda pi-ltavlan. 
Från Matematikxyz

Praktisk användbarhet

Hur bygger man en trappa?
Ska man bygga en svängd trappa bör man till exempel känna till beteckningen pi. Under en resa från ett litet finsnickeri i Malmö till Arkimedes Syrakusa kan man dessutom komma den matematiska oändligheten på spåret. Det var Pythagoras och Arkimedes lärde oss att beräkna geometriska figurer en gång i tiden.
Poddradio från UR skola, ca 29 min

Forskning

Lek fram matematikens skönhet
En artikel från forskning.se