Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Konst & matematik

Fibonacci fängslar. Vi hakar på med intressanta tips för dig som vill tränga djupare i det gyllene snittets matematiska dimension men även för dig som vill koppla ihop matematik med konst.

Konst & matematik

Vem var Leonardo Fibonacci?

Fibonacci var en av de mest kända matematikerna i Europa under medeltiden. Han levde mellan 1170-1220 då man för det mesta använde romerska siffror:
I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000 etc.

Fibonaccis far var handelsman och det var på så vis sonen kom i kontakt med den arabiska matematiken som brukade hindu-arabiska siffror vilka är lättare att använda än de romerska.

I sin bok, från 1202, Liber Abaci presenterade Fibonacci en del räkneoperationer. Bland annat Fibonaccis talföljd som här beskrivs på sidan Webbmatte.

Fibonacci i naturen

Film om hur upprepning av denna talsekvens återfinns i naturen. Av Christóbal Vila, 3,40 min

Gyllene snittet - den välgörande balansen

Formerna och proportionerna dyker upp i naturen i arkitektur och konst. Balans och harmoni. Exempel på hur talserien återkommer på olika sätt i vår omvärld hittar du på sidan
Fibonacci Numbers and The Golden section in Art, Architechture and Music.
Av Dr Ron Not University of Surrey.

Mönster

Att rita dessa böljande slingor har visat sig även ha en avslappnande och därmed terapeupisk roll.
Golden Ratio Coloring Book. En bok med mönsterblad. 
Design, layout and drawings copyright © 2016 by Rafael Araujo
Observera rättigheterna kring ritboken. Helt ok att använda i undervisningen men ej i kommersiellt bruk.

Lärarmaterial

Mer om Fibonaccis talföljd med övningsuppgifter i olika nivåer. 
Av Pekka Normalo

Bildningsbyrån Matematik är en radioserie från UR, tar upp flera matematiska begrepp. Med en humoristisk ton och genom praktiska exempel får vi veta vad som ligger till grund för några av matematikens abstrakta formler. I avsnittet Talkonst resonerar man om det gyllene snittet 

Fördjupning

Pi in the Sky.
Mathproblems and acitivities från NASA
The Pi-day is 14th of March.

Fibonaccis bok Liber Abaci översatt till engelska finns här