Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kommat

Kommunicera matematik (Kommat) är en lärresurs som lärare kan använda i sin matematikundervisning för att öka kommunikationen i klassrummet, vilket gör att de studerande utvecklar sin förståelse för ämnet.

Kommat

Ett bra sätt att främja kommunikationen är att jobba laborativt på ett sådant sätt att samarbete är oundvikligt, och därför innehåller denna hemsida en samling övningar som vi har funnit fungerar bra för detta syfte. 

Innehållet passar i första hand för kursen matematik 1 på gymnasienivå, men många av övningarna kan anpassas så att de kan användas på både högre och lägre nivåer.

FlexLärprojekt 2013

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som 
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.