Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Periodiska systemet

Det periodiska systemet med en massa fakta.

Faktabanken.nu har ett bra periodiskt system med 103 kemiska ämnen där man kan hitta;

Atomnummer, Beteckning, Namn, Atommassa, Smältpunkt, Kokpunkt, Densitet, Antal elektroner med mera.