Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen har innehållsrika sidor för konsumenter och företagare.

För konsumenter finns om märkning & farosymboler, innehållet i varor och om kemiska ämnen i vår närmiljö som nickel, ftalater, krom med mera.

KemI:s är en central tillsynsmyndighet under Miljödepartementet, dess uppgift är att visa vägen till ett av Sveriges nationella miljömål, en Giftfri miljö. För att nå god kemikaliesäkerhet måste alla aktörer skaffa sig kunskap och sprida den, göra goda kemikalieval och hantera kemikalier på ett säkert sätt. Här hittar du regler, råd och tips för en säkrare kemikaliehantering.