Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sveriges geologiska undersökning - SGU

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är central myndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.

Om minerallagar, grundvatten, bergarter. Under rubriken tillämpad geologi finns mycket information bl a om torv, skred och ras, och förorenad mark.

En introduktion till geologi finns också

Även om prospektering av malmfyndigheter.