Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Global Volcanism Program

En innehålls rik sida med information om världens alla vulkaner och vulkanutbrott under de senaste 10 000 åren.

När du hittat land eller särskild vulkan får du fram mycket data; bakgrund, utförliga rapporter, bilder och länkar.