Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Geologiska tidsskalan

När hände vad? Den geologiska tidsskalan sträcker sig från jordens bildande för drygt 4,5 miljarder år sedan fram till nutiden. Klart och tydligt diagram åskådliggör.

Här förklaras ord som Arkeikum,Proterozoikum, Fanerozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Kenozoikum, Kambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Karbon, Perm, Trias, Jura, Krita, Tertär och Kvartär och när de inträffade i tid.