Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Fysikaktuellt

Svenska Fysikersamfundets medlemsstidning med intressanta och aktuella artiklar. Tidningen går att ladda ner som pdf.

Medlemstidningen och utkommer med fyra nummer per år. Som medlem i SFS får du den gratis och den skickas också ut till gymnasieskolor över hela landet. 
Fysikaktuellt innehåller en mängd intressanta artiklar om fysik, aktuell information från Svenska Fysikersamfundet, stipendieutlysningar med mera