Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Frågelåda i fysik

Här kan vem som helst ställa frågor i ämnet fysik.

logga för frågelåda

Någon kan ha ställt frågan tidigare? Kolla gärna bland alla ämnen, här finns en ämneslista. Här finns hundratals besvarade frågor inom ett brett fält

 

Nationellt Resurscentrum för Fysik står bakom frågelådan.