Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Nätverket för vindbruk

Sprider kunskap och information om naturresursen vind för att underlätta utbyggnaden av vindkraft.

Här finns information om vindkraftsläget i Sverige, om hur man skaffar tillstånd, planerar och genomför vindkraftsanläggningar.