Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sun Radiation Maps

Maps of Global horizontal irradiation for various countries and regions are available on this page to download. SolarGIS database is the source of solar data represented on the maps.

De informativa kartorna får laddas ner under förutsättning att det är för icke kommersiellt bruk.